Over mij

Na mijn opleiding rechten ben ik een kleine 3 jaar werkzaam geweest als juridisch consultant, waarin ik vanuit de organisatie waarvoor ik werkte werd gedetacheerd. Voornamelijk aan overheden. Ik ben daarna in 2003 de advocatuur ingegaan als zelfstandig ondernemer/partner van een kantoor in Den Haag. Naast mijn civielrechtelijke proces- en adviespraktijk ben ik mijzelf altijd blijven verhuren aan diverse projectorganisaties binnen overheden. Ik heb daarin diverse rollen vervuld zoals projectjurist, projectleider, gebiedsmanager et cetera. Veelal in de gebiedsontwikkeling (woningbouw, herstructureringen van stadscentra of wijken, bedrijventerreinen e.d.). Ook als advocaat vond ik het meesturen aan de voorkant vaak leuker dan pas uit de startblokken mogen komen bij een geschil.

Na een kleine 10 jaar ben ik eind 2011 bij één van mijn toenmalige opdrachtgevers wat langer aangebleven en uiteindelijk in het lijnmanagement terecht gekomen. Ik heb toen (een nog grotere) passie gevonden en ben gestopt met de advocatuur en het zelfstandig ondernemerschap (en ben in dienst getreden). Het was daar tijd voor wat grotere veranderingen en ik heb een (taakstellende) reorganisatie mogen doen. Daarna ben ik als manager van het nieuw geformeerde Ruimtelijk Domein aangebleven. Ik heb een geweldige tijd gehad deze afdeling verder door te ontwikkelen en met ruim zeventig professionals te bouwen aan de stad.

Het ondernemerschap en de wens om aan meer organisaties een bijdrage te leveren, stak een aantal jaar geleden flink de kop op. Ik heb toen besloten om weer voor mijzelf te beginnen als interim lijn- of projectmanager.

Mijn werkveld is voornamelijk het ruimtelijk domein geweest; gebiedsontwikkelingen, herstructureringen, (maatschappelijk) vastgoedontwikkeling, woningbouwopgaven, planologie, stedenbouw, vergunningverlening et cetera.