Waar kun je mij voor bellen

Allereerst help ik organisaties graag bij tijdelijke behoefte aan lijnmanagement, in welke rol of functie dan ook. Lijnmanagement vind ik fantastisch. Ik help graag mensen te excelleren in hun werk, gericht op een optimale toegevoegde waarde aan de doelen van de organisatie. Tijdens het interim management draag ik ook graag bij aan verschillende organisatie vraagstukken; veranderopgaven, verbetertrajecten, strategische personeelsplanningen, regionale samenwerking/opgaven, et cetera.

Daarnaast vind ik het ook heel leuk als ik voortgang kan creëren in lastige en moeilijke dossiers of projecten. Zeker als met dat project (maatschappelijke) waarde wordt toegevoegd aan een omgeving. Problemen analyseren, oplossingen zoeken, onderhandelen en dergelijke, ik vind het heel leuk om te doen. Mijn juridische achtergrond komt daarbij vaak goed van pas. Mede om die reden, maar vooral ook om zelf feeling te houden met het werkveld, werk ik ook graag in het projectmanagement.